Priser

Alle priser på vores hjemmeside er i danske kroner (DKK) og eksklusiv moms.
Der tages forbehold for eventuelle prisfejl.

 

Betaling

Foreningen betaler med faktura, som fremsendes til den af foreningen oplyste e-mailadresse.
Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.

 

Rykkergebyr/renter

Betales der ikke rettidigt efter faktura og en påmindelse, pålægges et rykkergebyr DKK 100 pr. rykker. Betales der ikke efter 2. rykker overgår kravet til inkasso, og der pålægges gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Ved forsinket betaling pålægges endvidere rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Fondio.dk indsamler personoplysninger via dens hjemmeside.
Fondio.dk indsamler og behandler personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger.
Fondio.dk indsamler og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger af nogen art.

Fondio.dk er drevet og ejet af:
Adspace ApS
CVR: 35666370

email@fondio.dk

Dataansvarlig er Thomas Beck-Bille.

 

Indsamling af persondata

Fondio.dk indsamler og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger af nogen art.

Fondio.dk videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller oprettelse af medlemskab eller andre services leveret af Fondio.dk. Her indsamles kontakt oplysninger om navn, arbejdsplads, adresse, postnummer, e-mail. Desuden indsamles faktureringsoplysninger såsom CVR, EAN nr. Og kontaktperson.

Personoplysningerne bruges alene til at gennemføre det køb og levering af den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Det vil sige til at oprette dig som urger af hjemmesiderne fondio.dk og til at sende dig nyhedsbreve, invitationer, fakturaer og andre oplysninger om Fondio.dk.

 

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Fondio.dk, skal du rette henvendelse herom på email@fondio.dk, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Oversigt over persondata der behandles af Fondio.dk

Vi behandler følgende personoplysninger:

Kontaktoplysninger:
 • Foreningens navn
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Funktion i foreningen
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Telefon
 • Mobil
 • Email

 

Fakturering:
 • CVR nr.
 • Kontaktperson
 • e-mail til faktura

 
Fakturering

Fondio.dk indsamler og opbevarer informationer vedr. fakturering.

Disse opbevares dels i bogholderiet i form af papirbilag og dels i elektronisk form i faktureringsystemer og elektroniske dokumenter (pdf, Word m.m.) på lokal computer.

 • Foreningens navn
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Stilling
 • Firma/kommune
 • Afdeling/institution/forening Hjemmeside
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Telefon
 • Email
 • CVR nr
 • Kontaktperson
 • email til fakturering
 • Produktoplysninger
 • Prisoplysninger
 • Betalingsoplysninger

 

Opbevaring af og adgang til persondata

Fondio.dk kan give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og udvikling af vores hjemmesider og medlemsplatform.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende lovgivning.

Følgende har adgang til persondata indsamlet af Fondio.dk:

Den dataansvarlige: Thomas Beck-Bille, Fondio.dk
Personer ansat i Fondio.dk og bemyndiget af den dataansvarlige.
Den eksterne databehandler: Simply.com A/S
Den eksterne IT-udvikler: Spicy Web og Bæk Søgaard Design.

Personoplysninger slettes eller anonymisere løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 36 måneder efter en brugerkonto er lukket. 

Eventuelle statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.